REGULAMIN PŁATNOŚCI

 1. Potwierdzeniem  rezerwacji  jest jest e-mail zwrotny z akceptacją oraz  wpłata zadatku w wysokości nie mniejszej niż 30% wartości rezerwacji na konto bankowe.

 2. Płatności należy dokonać do 3 dni od momentu dokonania wstępnej rezerwacji lub w innym terminie uzgodnionym z recepcją 

 3. Brak wpłaty zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.

 4. Pozostałą należność za pobyt należy uregulować w dniu przyjazdu lub w terminie ustalonym z recepcją.

 5. Zadatek 30% nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość wykorzystania zadatku na inny pobyt, jeżeli anulacja zostanie dokonana w terminie do 14 dni przed przyjazdem lub 40 dni w przypadku pakietów: BOŻE NARODZENIE, SYLWESTER, WIELKANOC.  Zadatek za rezerwację można wykorzystać na inny pobyt w terminie do uzgodnienia (w miarę dostępności miejsc noclegowych). 

 6. Wpłata zadatku i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza akceptację warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie oraz regulaminie ośrodka przez osobę dokonującą rezerwacji.

 7. Nie wykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż wynika to z rezerwacji, nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę.

 8. Niepojawienie się Gościa do godz. 10.00 dnia następnego  jest traktowane jako rezygnacja i wiąże się to z możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi, jeżeli nie ustalono inaczej.

REGULAMIN OBIEKTU

 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Pensjonatu Orlik, znajdującego się w Bukowinie Tatrzańskiej przy ul. Tatrzańskiej 24 a

 2. Opiekunem Gościa jest Recepcja, czynna w godzinach 8:00-22:00

 3. Podstawą do zameldowania Gościa w pokoju hotelowym jest okazanie przez niego dowodu lub paszportu oraz podpisanie Karty Meldunkowej.

 4. Pokój w pensjonacie wynajmowany jest na doby.

 5. Doba hotelowa rozpoczyna się o godziny 16:00 i trwa do godziny 11:00.

 6. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w Pensjonacie w trakcie trwania doby, nie jest zwracana opłata za pobyt w danym dniu.

 7. Jeżeli Gość nie określił czasu pobytu w Pensjonacie wynajmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

 8. Zamiar przedłużenia pobytu w Pensjonacie ponad okres wskazany w dniu przybycia lub rezerwacji, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 9:00 w dniu, w którym upływa termin wynajmu pokoju.

 9. Pensjonat uwzględnia życzenia Gościa przedłużenia pobytu w miarę posiadania możliwości i wolnych pokoi.

 10. Nie opuszczenie przez Gościa pokoju do godziny 11:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę.

 11. Pensjonat świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich do Recepcji, co umożliwi niezwłoczną reakcję i wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

 12. Pensjonat dołoży wszelkich starań, by swoim Gościom zapewnić:

  1. Warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,

  2. Bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie informacji o Gościu,

  3. Profesjonalną i uprzejma przez Personel w zakresie wszystkich usług świadczonych w Pensjonacie,

  4. Sprzątanie pokoju w sytuacjach nadzwyczajnych i koniecznych, wykonywanie niezbędnej naprawy sprzętu urządzeń hotelowych w sposób niezakłócający wypoczynku i pobytu Gości.

 13. Na życzenie Gościa świadczymy nieodpłatnie następujące usługi:

  1. Udzielamy informacji związanych z pobytem w Pensjonacie i podróżą,

  2. Przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w Pensjonacie.

  3. Pensjonat może odmówić przyjęcia bagażu na  przechowanie przez okres inny niż okres pobytu Gościa oraz odmówić przyjęcia rzeczy, które nie mają cech bagażu,

  4. Przechowywanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów

 14. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wniesione przez gościa na teren pensjonatu oraz za rzeczy w nim pozostawione.

 15. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gości. Odpowiada jedynie za uszkodzenia powstałe w wyniku działalności Pensjonatu.

 16. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu, nie później niż w chwili wymeldowania lub upływu okresu na jaki wynajął pokój.

 17. Odpowiedzialność Pensjonatu z tytułu utraty lub  uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu Recepcji.

 18. Nie akceptujemy zwierząt w obiekcie.

 19. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju zniszczenia lub uszkodzenia pokoju oraz przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Pensjonatu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

 20. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć drzwi i okna, wyłączyć telewizor i radio, zgasić światło, zamknąć krany instalacji wodociągowej, sprawdzić zamknięcie drzwi.

 21. Gość nie może przekazywać, podnajmować pokoju osobą trzecim.

 22. Osoby nie zameldowane w Pensjonacie przebywać mogą w pokoju od godziny 7:00 do 22:00.

 23. W Pensjonacie obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 -7:00.

 24. Palenie tytoniu w pokojach, na korytarzu, klatce schodowej i holu recepcyjnym jest zabronione.  Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń, które  nie stanowią wyposażenia pokoju. W pokoju zabronione jest przechowywanie ładunków niebezpiecznych oraz broni i amunicji.

 25. Pensjonat może odmówić przyjęcia do Pensjonatu Gościa, który podczas poprzedniego pobytu naruszył Regulamin, wyrządził szkodę w mieniu Pensjonatu bądź wyrządził szkodę innym Gościom, pracownikom Pensjonatu, innym osobą przebywającym w Pensjonacie bądź też w inny sposób zakłócił pobyt Gości lub funkcjonowanie Pensjonatu.

 26. Przedmioty pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju na jego życzenie i w sposób z nim ustalony będą odsyłane na wskazany adres. W przypadku braku takiego życzenia Pensjonat przetrzyma ten przedmiot przez okres 3 miesięcy liczony od dnia ich znalezienia przez personel lub inną osobę. W dalszej kolejności Pensjonat postąpi z przedmiotem w sposób stosowny do przepisów o rzeczach zagubionych i znalezionych.

Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunkowych oraz umieszczenia danych Gościa w bazie danych Pensjonatu zgodnie z ustawą  z dnia 29.10.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 z 1997 r., poz. 889 z poźn. zm.) Gość ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia.

Pensjonat Orlik

Orlik to nowo wybudowany pensjonat w Bukowinie Tatrzańskiej łączący w sobie góralską tradycję z nowoczesnością i komfortem. Architektura budynku oraz wystrój wnętrz, nawiązujące do stylu podhalańskiego, przeniosą Państwa w magiczny świat. Kunszt zdobniczy i regionalne akcenty zachwycą niejednego. Zapraszamy do skorzystania z komfortowych noclegów w Bukowinie Tatrzańskiej.

PFR