REGULAMIN PŁATNOŚCI

 1. Potwierdzeniem  rezerwacji  jest jest e-mail zwrotny z akceptacją oraz  wpłata zadatku w wysokości nie mniejszej niż 30% wartości rezerwacji na konto bankowe.

 2. Płatności należy dokonać do 3 dni od momentu dokonania wstępnej rezerwacji lub w innym terminie uzgodnionym z recepcją 

 3. Brak wpłaty zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.

 4. Pozostałą należność za pobyt należy uregulować w dniu przyjazdu lub w terminie ustalonym z recepcją.

 5. Zadatek podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji do 21 dni przed przyjazdem. Podany termin nie obejmuje pakietów pobytowych: BOŻE NARODZENIE, SYLWESTER, WIELKANOC. W  przypadku tych PAKIETÓW termin zwrotu zadatku wynosi do 40 dni przed przyjazdem.Po upływie tego terminu zadatek nie podlega zwrotowi. Rezerwację można przesunąć na inny dogodny termin (w miarę dostępności miejsc noclegowych) w terminie do 21 dni przed przyjazdem lub 40 dni w przypadku pakietów wymieniowych powyżej. W zaistniałej sytuacji jaka panuje na świecie, informujemy, że nie podejmujemy decyzji o zwrotach zadatków wpłaconych na poczet przyszłych rezerwacji do chwili otwarcia obiektu - zamkniete do odwołania. Obecnie istnieje możliwość przeniesienia terminu rezerwacji na inny. O zmianach będziemy informowac na bieżąco. 

 6. Wpłata zadatku i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza akceptację warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie oraz regulaminie ośrodka przez osobę dokonującą rezerwacji.

 7. Nie wykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż wynika to z rezerwacji, nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę.

 8. Niepojawienie się Gościa do godz. 10.00 dnia następnego  jest traktowane jako rezygnacja i wiąże się to z możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi, jeżeli nie ustalono inaczej.

REGULAMIN OBIEKTU

 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Pensjonatu Orlik, znajdującego się w Bukowinie Tatrzańskiej przy ul. Tatrzańskiej 24 a

 2. Opiekunem Gościa jest Recepcja, czynna w godzinach 8:00-22:00

 3. Podstawą do zameldowania Gościa w pokoju hotelowym jest okazanie przez niego dowodu lub paszportu oraz podpisanie Karty Meldunkowej.

 4. Pokój w pensjonacie wynajmowany jest na doby.

 5. Doba hotelowa rozpoczyna się o godziny 16:00 i trwa do godziny 11:00.

 6. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w Pensjonacie w trakcie trwania doby, nie jest zwracana opłata za pobyt w danym dniu.

 7. Jeżeli Gość nie określił czasu pobytu w Pensjonacie wynajmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

 8. Zamiar przedłużenia pobytu w Pensjonacie ponad okres wskazany w dniu przybycia lub rezerwacji, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 9:00 w dniu, w którym upływa termin wynajmu pokoju.

 9. Pensjonat uwzględnia życzenia Gościa przedłużenia pobytu w miarę posiadania możliwości i wolnych pokoi.

 10. Nie opuszczenie przez Gościa pokoju do godziny 11:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę.

 11. Pensjonat świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich do Recepcji, co umożliwi niezwłoczną reakcję i wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

 12. Pensjonat dołoży wszelkich starań, by swoim Gościom zapewnić:

  1. Warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,

  2. Bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie informacji o Gościu,

  3. Profesjonalną i uprzejma przez Personel w zakresie wszystkich usług świadczonych w Pensjonacie,

  4. Sprzątanie pokoju w sytuacjach nadzwyczajnych i koniecznych, wykonywanie niezbędnej naprawy sprzętu urządzeń hotelowych w sposób niezakłócający wypoczynku i pobytu Gości.

 13. Na życzenie Gościa świadczymy nieodpłatnie następujące usługi:

  1. Udzielamy informacji związanych z pobytem w Pensjonacie i podróżą,

  2. Przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w Pensjonacie.

  3. Pensjonat może odmówić przyjęcia bagażu na  przechowanie przez okres inny niż okres pobytu Gościa oraz odmówić przyjęcia rzeczy, które nie mają cech bagażu,

  4. Przechowywanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów

 14. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wniesione przez gościa na teren pensjonatu oraz za rzeczy w nim pozostawione.

 15. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gości. Odpowiada jedynie za uszkodzenia powstałe w wyniku działalności Pensjonatu.

 16. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu, nie później niż w chwili wymeldowania lub upływu okresu na jaki wynajął pokój.

 17. Odpowiedzialność Pensjonatu z tytułu utraty lub  uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu Recepcji.

 18. Nie akceptujemy zwierząt w obiekcie.

 19. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju zniszczenia lub uszkodzenia pokoju oraz przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Pensjonatu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

 20. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć drzwi i okna, wyłączyć telewizor i radio, zgasić światło, zamknąć krany instalacji wodociągowej, sprawdzić zamknięcie drzwi.

 21. Gość nie może przekazywać, podnajmować pokoju osobą trzecim.

 22. Osoby nie zameldowane w Pensjonacie przebywać mogą w pokoju od godziny 7:00 do 22:00.

 23. W Pensjonacie obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 -7:00.

 24. Palenie tytoniu w pokojach, na korytarzu, klatce schodowej i holu recepcyjnym jest zabronione.  Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń, które  nie stanowią wyposażenia pokoju. W pokoju zabronione jest przechowywanie ładunków niebezpiecznych oraz broni i amunicji.

 25. Pensjonat może odmówić przyjęcia do Pensjonatu Gościa, który podczas poprzedniego pobytu naruszył Regulamin, wyrządził szkodę w mieniu Pensjonatu bądź wyrządził szkodę innym Gościom, pracownikom Pensjonatu, innym osobą przebywającym w Pensjonacie bądź też w inny sposób zakłócił pobyt Gości lub funkcjonowanie Pensjonatu.

 26. Przedmioty pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju na jego życzenie i w sposób z nim ustalony będą odsyłane na wskazany adres. W przypadku braku takiego życzenia Pensjonat przetrzyma ten przedmiot przez okres 3 miesięcy liczony od dnia ich znalezienia przez personel lub inną osobę. W dalszej kolejności Pensjonat postąpi z przedmiotem w sposób stosowny do przepisów o rzeczach zagubionych i znalezionych.

Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunkowych oraz umieszczenia danych Gościa w bazie danych Pensjonatu zgodnie z ustawą  z dnia 29.10.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 z 1997 r., poz. 889 z poźn. zm.) Gość ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia.