Aktualności Rezerwacja Oferty specjalne

Regulamin programu „Karta Stałego Klienta” Pensjonatu Orlik

I.  Postanowienia ogólne:

1. Regulamin niniejszy określa zasady przyznawania i korzystania z KART STAŁEGO KLIENTA wystawionej przez Pensjonat Orlik.

2. Organizatorem określonego niniejszym regulaminem programu lojalnościowego jest Firma „Orlik” Wioleta Kowalczyk, ul. Tatrzańska 24a, 34-530 Bukowina Tatrzańska.

 

II. Warunki przystąpienia do programu KARTY STAŁEGO KLIENTA.

1. KARTA STAŁEGO KLIENTA jest kartą wystawianą na okaziciela, przyznawaną gościom korzystającym z usług noclegowych Pensjonatu Orlik.

2. Wyróżniamy dwa rodzaje KART STAŁEGO KLIENTA: SREBRNĄ oraz ZŁOTĄ.

3. Warunkiem otrzymania SREBRNEJ KARTY STAEGO KLIENTA jest 5-krotne skorzystanie z zakwaterowania dłuższego niż 2 doby w PENSJONACIE oraz, wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego, który stanowi załącznik do regulaminu.

4. Warunkiem otrzymania ZŁOTEJ KARTY STAŁEGO KLIENTA  jest 15-krotne skorzystanie z zakwaterowania dłuższego niż 2 doby w PENSJONACIE oraz, wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego, który stanowi załącznik do regulaminu.

5. Użytkownik KARTY STAŁEGO KLIENTA akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie w momencie podpisania formularza zgłoszeniowego.

6. Przystępując do programu Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu wyłącznie w celu rozliczenia zniżek w ramach programu „KARTA STAŁEGO KLIENTA” i wydawania duplikatu karty – zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do jego danych osobowych, żądania ich poprawienia oraz usunięcia. W razie usunięcia danych wydana karta jest anulowana i nie będzie honorowana.

 

III. Zasady korzystania z programu „KARTY STAŁEGO KLIENTA”.

1. SREBRNA KARTA STAŁEGO KLIENTA uprawnia jej okaziciela do:

- 5% zniżki na usługi noclegowe od cen obowiązujących w danym dniu, zgodnie z cennikiem dostępnym w recepcji Pensjonatu Orlik, pod warunkiem, że rezerwacja została złożona bezpośrednio – telefonicznie lub przez naszą stronę internetową.

- możliwości wcześniejszego zameldowania – w miarę dostępności pokoi

- pierwszeństwa na liście oczekujących w przypadku braku wolnych pokoi.

2. ZŁOTA KARTA STAŁEGO KLIENTA uprawnia jej okaziciela do:

- 10% zniżki na usługi noclegowe od cen obowiązujących w danym dniu, zgodnie z cennikiem dostępnym w recepcji Pensjonatu Orlik, pod warunkiem, że rezerwacja została złożona bezpośrednio – telefonicznie lub przez naszą stronę internetową.

- możliwości wcześniejszego zameldowania – w miarę dostępności pokoi

- pierwszeństwa na liście oczekujących w przypadku braku wolnych pokoi.

3.Użytkownikowi KARTY STAŁEGO KLIENTA udziela się zniżek po okazaniu KARTY STAŁEGO KLIENTA. Zniżki przyznawane będą wyłącznie dla maksymalnie dwóch osób korzystających wspólnie z okazicielem z usług objętych programem w ramach danego pobytu.

4. Zniżki wynikające z faktu posiadania KARTY nie łączą się z innymi promocjami takimi jak zakupy grupowe oraz okazjonalnymi pakietami, pakietami świątecznymi oraz noworocznymi skierowanymi do klientów Pensjonatu Orlik.

5. KARTA STAŁEGO KLIENTA nie jest kartą płatniczą.

6. KARTA STAŁEGO KLIENTA podlega rejestracji w bazie danych Pensjonatu Orlik.

7. KARTA jest ważna bezterminowo od momentu akceptacji formularza zgłoszeniowego Klienta.

8. W przypadku zagubienia bądź zniszczenia KARTY, osoba dla której karta została wydana może uzyskać jej duplikat na podstawie okazanego w Pensjonacie Orlik dowodu tożsamości, o ile karta nie utraciła ważności.

 

IV. Postanowienia końcowe

1. Hotel zastrzega sobie w szczególnych przypadkach prawo nie wydania KARTY lub jej unieważnienie bez podania przyczyny.

2. Pensjonat Orlik zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.

3. Regulamin KARTY STAEGO KLIENTA obowiązuje od dnia 01.07.2014.

Karta klienta 5%
Karta klienta 10%
close

Ta strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.