Aktualności Rezerwacja Oferty specjalne

Regulamin

REGULAMIN PŁATNOŚCI

 1. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości nie mniejszej niż 30% wartości rezerwacji na konto bankowe.
 2. Płatności należy dokonać do 3 dni od momentu dokonania wstępnej rezerwacji lub w innym terminie uzgodnionym z recepcją 
 3. Brak wpłaty zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.
 4. Pozostałą należność za pobyt należy uregulować w dniu przyjazdu lub w terminie ustalonym z recepcją.
 5. Zadatek podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji do 21 dni przed przyjazdem. Po upływie tego terminu zadatek nie podlega zwrotowi. Rezerwację można przesunąć na inny dogodny termin (w miarę dostępności miejsc noclegowych) w terminie do 21 dni przed przyjazdem. 

 6. Wpłata zadatku i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza akceptację warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie oraz regulaminie ośrodka przez osobę dokonującą rezerwacji.
 7. Nie wykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż wynika to z rezerwacji, nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę.
 8. Niepojawienie się Gościa do godz. 10.00 dnia następnego  jest traktowane jako rezygnacja i wiąże się to z możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi, jeżeli nie ustalono inaczej.

 

REGULAMIN OBIEKTU                      

 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Pensjonatu Orlik, znajdującego się w Bukowinie Tatrzańskiej przy ul. Tatrzańskiej 24 a
 2. Opiekunem Gościa jest Recepcja, czynna w godzinach 8:00-22:00
 3. Podstawą do zameldowania Gościa w pokoju hotelowym jest okazanie przez niego dowodu lub paszportu oraz podpisanie Karty Meldunkowej.
 4. Pokój w pensjonacie wynajmowany jest na doby.
 5. Doba hotelowa rozpoczyna się o godziny 16:00 i trwa do godziny 11:00.
 6. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w Pensjonacie w trakcie trwania doby, nie jest zwracana opłata za pobyt w danym dniu.
 7. Jeżeli Gość nie określił czasu pobytu w Pensjonacie wynajmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 8. Zamiar przedłużenia pobytu w Pensjonacie ponad okres wskazany w dniu przybycia lub rezerwacji, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 9:00 w dniu, w którym upływa termin wynajmu pokoju.
 9. Pensjonat uwzględnia życzenia Gościa przedłużenia pobytu w miarę posiadania możliwości i wolnych pokoi.
 10. Nie opuszczenie przez Gościa pokoju do godziny 11:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę.
 11. Pensjonat świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich do Recepcji, co umożliwi niezwłoczną reakcję i wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.
 12. Pensjonat dołoży wszelkich starań, by swoim Gościom zapewnić:
 • Warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
 • Bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie informacji o Gościu,
 • Profesjonalną i uprzejma przez Personel w zakresie wszystkich usług świadczonych w Pensjonacie,
 • Sprzątanie pokoju w sytuacjach nadzwyczajnych i koniecznych, wykonywanie niezbędnej naprawy sprzętu urządzeń hotelowych w sposób niezakłócający wypoczynku i pobytu Gości.
 1. Na życzenie Gościa świadczymy nieodpłatnie następujące usługi:
 • Udzielamy informacji związanych z pobytem w Pensjonacie i podróżą,
 • Przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w Pensjonacie.
 • Pensjonat może odmówić przyjęcia bagażu na  przechowanie przez okres inny niż okres pobytu Gościa oraz odmówić przyjęcia rzeczy, które nie mają cech bagażu,
 • Przechowywanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów
 1. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wniesione przez gościa na teren pensjonatu oraz za rzeczy w nim pozostawione.
 2. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gości. Odpowiada jedynie za uszkodzenia powstałe w wyniku działalności Pensjonatu.
 3. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu, nie później niż w chwili wymeldowania lub upływu okresu na jaki wynajął pokój.
 4. Odpowiedzialność Pensjonatu z tytułu utraty lub  uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu Recepcji.
 5. Nie akceptujemy zwierząt w obiekcie.
 6. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju zniszczenia lub uszkodzenia pokoju oraz przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Pensjonatu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 7. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć drzwi i okna, wyłączyć telewizor i radio, zgasić światło, zamknąć krany instalacji wodociągowej, sprawdzić zamknięcie drzwi.
 8. Gość nie może przekazywać, podnajmować pokoju osobą trzecim.
 9. Osoby nie zameldowane w Pensjonacie przebywać mogą w pokoju od godziny 7:00 do 22:00.
 10. W Pensjonacie obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 -7:00.
 11. Palenie tytoniu w pokojach, na korytarzu, klatce schodowej i holu recepcyjnym jest zabronione.  Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń, które  nie stanowią wyposażenia pokoju. W pokoju zabronione jest przechowywanie ładunków niebezpiecznych oraz broni i amunicji.
 12. Pensjonat może odmówić przyjęcia do Pensjonatu Gościa, który podczas poprzedniego pobytu naruszył Regulamin, wyrządził szkodę w mieniu Pensjonatu bądź wyrządził szkodę innym Gościom, pracownikom Pensjonatu, innym osobą przebywającym w Pensjonacie bądź też w inny sposób zakłócił pobyt Gości lub funkcjonowanie Pensjonatu.
 13. Przedmioty pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju na jego życzenie i w sposób z nim ustalony będą odsyłane na wskazany adres. W przypadku braku takiego życzenia Pensjonat przetrzyma ten przedmiot przez okres 3 miesięcy liczony od dnia ich znalezienia przez personel lub inną osobę. W dalszej kolejności Pensjonat postąpi z przedmiotem w sposób stosowny do przepisów o rzeczach zagubionych i znalezionych.

Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunkowych oraz umieszczenia danych Gościa w bazie danych Pensjonatu zgodnie z ustawą  z dnia 29.10.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 z 1997 r., poz. 889 z poźn. zm.) Gość ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia.

Karta klienta 5%
Karta klienta 10%
close

Ta strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.